Epidemiology of pathogenic tick-borne viruses in China: a review#br# #br#
MA Jingge, LIU Ning, LIU Ziyan, LIU Quan, WEI Feng, WANG Zedong
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (4): 325 -330,348 .