Epidemiological and clinical characteristics of human ocular helaziasis in China from 2011 to 2022 based on bibliometrics
ZHAO Yuhui, PEI Fengting, YANG Naifu, SUN Huayue, GAO Zihui, TIAN Qingmei, LU Xiuzhen
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (5): 513 -516 .