Bioinformatics analysis and prokaryotic expression of Strongyloides stercoralis serine protease inhibitor 1
HAN Xue, BI Xianglian, ZHAO Hongying, SHI Yunliang, WEN Qing, LÜ Jiayin, SUN Jiayue, FU Xiaoyin, LIU Dengyu
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (3): 244 -250 .