Single⁃cell RNA sequencing deciphers transcriptional profiles of hepatocytes in mouse with hepatic alveolar echinococcosis
YANG Qingqing, JIA Wanzhong, WANG Xiangqian, CAI Qigang, GE Xin, WANG Wei, HAN Xiumin
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (3): 236 -243 .