Progress of schistosomiasis control in People’s Republic of China in 2022
ZHANG Lijuan, HE Junyi, YANG Fan, DANG Hui, LI Yinlong, GUO Suying, LI Shizhen, CAO Chunli, XU Jing, LI Shizhu, ZHOU Xiaonong
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (3): 217 -224,250 .