High⁃fat intake alleviates lung injury induced by Paragonimus proliferus infection in rats through up⁃regulating CYP 4A1 expression in lung tissues
LIU Siqi, WANG Qingqing, WANG Weiqun, WU Lei, MA Zhiqiang, WANG Lin, CHANG Guoji, DING Jie, HUA Lijuan, CHEN Huayi, LI Shenghao, WANG Wenlin
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (2): 171 .