Preliminary study on the mechanism underlying the ecological isolation of Oncomelania hupensis populations in Changde City
CHEN Shen, DUAN Lei, LI Shengming, ZHOU Jie, ZHOU Yingcai, YANG Yuanzhi, LIU Mengli, WANG Yanren, XIA Shang, XU Jing, LÜ Shan
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (2): 147 .