Comparison of the disease burden of schistosomiasis globally and in China and Zimbabwe
LI Hongmei, ZHENG Jinxin, QIAN Yingjun, LÜ Shan, XIA Shang, ZHOU Xiaonong
Chinese Journal of Schistosomiasis Control . 2023, (2): 128 .