Prevalence study on source of infection of schistosomiasis in marshland with infected snails in lower reaches of Yangtze River
YU Qing, DAI Jian-Rong, WU Rong-Feng, BAO Zi-Ping, ZHANG Qing-Dong, GUO Jia-Gang, LIANG You-Sheng
Chin J Schisto Control . 2010, (4): 351 -354 .