Reliability and validity of SF-36 in advanced schistosomiasis
DENG Yao, WANG Jin-Sheng, YUAN Xiu-Bai, JIA Tie-Wu, WANG Xian-Hong, YANG Kun, HE Wei-Long, OU Yang-Shan-Wen, HE Shi-Hao, CUI Xia-Yu, ZHOU Xiao-Nong
Chin J Schisto Control . 2010, (1): 40 -46 .